MHP ve AKP’den laiklik yerine mukaddesatlı milletvekili yemini önerisi

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında milletvekili yemininin yenilenmesine dönük çalışmalar sürerken, AKP ve MHP’den laiklik yerine mukaddesatlı milletvekili önerisi geldi. MHP ve AKP'nin bu konuda da sağladığı uyum dikkat çekti.
Perşembe, 15 Kasım 2012 12:54

Yeni anayasa kapsamında AKP’nin yemin önerisinde laiklik değil mukaddesat yer alırken, benzer şekilde mukaddesatlı yemin öneren MHP bir de Kuran öneriyor…

Partilerin basına da yansıyan milletvekili yemini önerileri şöyle:

AKP’nin milletvekili yemini önerisi şöyle:
“İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığını , bütünlüğünü, millettin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim.”

MHP’nin milletvekili yemini önerisi şöyle:
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma hukukun üstünlüğüne , demokratik, laik cumhuriyeti ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti huzurunda, bütün mukaddesatım, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” (MHP yeminlerin kutsal kitaplar üzerine yapılmasını da talep etmişti)

CHP’nin milletvekili yemini önerisi şöyle:
“Milletvekili sıfatıyla Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve ülkenin bütünlüğünü milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma insan haklarına dayanana demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk devrimlerine bağlı kalacağıma milletvekili sıfatımdan kaynaklanan konum ve yetkilerimi kişisel çıkar ve yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağıma vatandaşların refah ve mutluluğu için çalışacağıma Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”


TDK'ya göre mukaddesat'ın anlamı şöyle: Kutsal sayılan inanç ve davranışlar

(soL - Haber Merkezi)