Kamu binaları kaderine terk edildi

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in soru önergesine verdiği yanıtta, 80 bin civarındaki kamu binasından sadece dört bininin depreme dayanıklılık analizlerinin yapıldığını açıkladı.
Perşembe, 29 Ocak 2009 15:55

soL (HABER MERKEZİ) Hükümet kamu binalarının depreme dayanıklılık analizlerinin yapılmadığını itiraf etti. Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in soru önergesine verdiği yanıtta, 80 bin civarındaki kamu binasından sadece dört bininin depreme dayanıklılık analizlerinin yapıldığını bildirdi. Bakan Özak, "Analizleri yapılan kamu binalarının büyük bir bölümünün 2007 yılında çıkarılan Deprem Yönetmeliği hükümlerinin öngördüğü performans düzeyine ulaşamadığının belirlenerek, bu binalar için bakanlığımızca güçlendirme projeleri hazırlatılmış ve bunlardan büyük bir bölümünün güçlendirme imalatları tamamlanmıştır" dedi. Özak, Analizleri yapılan kamu binalarının büyük bölümünün 2007 yılında çıkarılan Deprem Yönetmeliği hükümlerinin öngördüğü performans düzeyine ulaşamadığının belirlendiğini açıkladı.

Bakan Özak: "Zemin uygun değil, işçilik kötü"
Bakan Özak, 1992 Erzincan depremi ile başlayan ve özellikle 1999 Marmara depreminde büyük hasara neden olan ve kentsel alanları etkileyen depremler sonucunda mevcut bina stokunun deprem güvenliğinin yetersiz olduğunun ortaya çıktığını ifade ederken, şu ana kadar yüz elli teknik elemanın "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ile ilgili eğitim aldığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın genel olarak kurumlarına tahsisli binaların depreme dayanıklılık analizleri ve güçlendirme işlerini kendi bünyelerinde veya valilikler kanalıyla yürüttüğünü belirtti.

Özak cevabında, "Analizleri yapılan kamu binalarının büyük bir bölümünün 2007 yılında çıkarılan Deprem Yönetmeliği hükümlerinin öngördüğü performans düzeyine ulaşamadığını belirtirken, gerekçe olarak mevcut yapı stokunun, mevcut beton dayanımı ortalamasının projede öngörülen değerlerin çok altında bulunmasını, donatı düzeninin bozuk ve yetersiz olmasını, taşıyıcı sistemin önemli derecede düzensizlik ve olumsuzluklar göstermesini ve yapılaşmaya uygun olmayan arsa ve zemin özellikleri ile kötü işçilik faktörlerini gösterdi.