İstanbul 10. Noteri açığa alındı

Adalet Bakanlığı, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Deniz Feneri soruşturması kapsamında açığa aldı.
Cuma, 13 Şubat 2009 13:06

ANKARA (A.A.) Adalet Bakanlığı, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Deniz Feneri soruşturması kapsamında ''resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma'' suçundan hakkında açılan ceza davası nedeniyle açığa aldı.

Noter Büyükkılıç hakkında açılan ceza davasının iddianamesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

İddianame üzerine işlem başlatan Adalet Bakanlığı, Noterlik Kanunu'nun 123. maddesi uyarınca, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ın, bu sabah itibariyle ''işten el çektirilmesine'' karar verdi.

Büyükkılıç'ın yetkileri vekil bir notere devredildi.

Noter İsmet Büyükkılıç hakkında Türkiye Noterler Birliği'nin başlattığı disiplin soruşturması da devam ediyor. Disiplin soruşturmasında açılan ceza davasının sonuçlandırılmasının beklendiği öğrenildi.

Noterlik Kanunu'nun 123. maddesi şöyle:
''Suç teşkil eden fiillerden dolayı haklarında adalet müfettişi, Cumhuriyet savcısı veya ceza mahkemesi tarafından soruşturma veya kovuşturma yapılan noterler, soruşturma ve kovuşturmanın selameti bakımından Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, soruşturma veya kovuşturma kesin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya kadar işten el çektirirler.

"Soruşturma veya kovuşturma sırasında işten el çektirilmiş olan noterin, kovuşturma sonunda 7. maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan biriyle mahkum olması halinde işten el çektirme, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.

"Birinci fıkra gereğince soruşturma veya kovuşturma sırasında işten el çektirilmemiş olup, kovuşturma sonunda ikinci fıkrada gösterilen bir suçtan hüküm giyen notere, hükmün kesinleşmesi beklenilmeksizin işten el çektirilir. İkinci fıkra hükmü bu halde de uygulanır.''