Hani hastanede rehin kalmak yoktu?

Sigortalı hastalar, tıbbi malzeme giderlerinin yüzde 10 ila 20'sini ödemedikçe yatarak tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiyor.
Cuma, 20 Şubat 2009 14:06

soL (İstanbul) Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve üniversite hastanelerinde yatarak tedavi olan hastalar taburcu olmak için gittikleri hastane bilgi işlem birimlerinde bu hafta bir sürprizle karşılaştılar. Hastalara, hastanede yatarken kendilerine yapılan tıbbi girişimlerde kullanılan malzemelerin toplam fiyatının belli bir miktarını ödemeleri gerektiği, aksi takdirde taburcu olamayacakları söylendi. Hastaların tepkileri üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bilgi işlem birimi tarafından "Hastaların Dikkatine" başlıklı bir bilgilendirme notu birimlere gönderildi.

Notta yer alan açıklamada, 27097 sayılı Resmi Gazete'de 31 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT ) 6.3 maddesi gereğince kurumdan maaş alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10, diğer kişilerden ise yüzde 20 oranında malzeme katılım payı tahsil edileceği belirtildi. Maliye Bakanlığı'nın 2009/7 numaralı tebliğinde ise, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 4. maddesi, 1. fırkasının "C" bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilenlerden yüzde 20, yeşil kartlılardan da yüzde 10 oranında olmak üzere yatan hastaların tanı ve tedavilerinde kullanılan tıbbi malzeme giderleri için katılım payı ödeyecekleri aynı şekilde yer almaktaydı.

Uygulama 12 Şubat'ta başladı
Bugüne kadar kurumlara konuyla ilgili bir yazı ulaşmadığı için işlem yapılmadığı, ancak 12 Şubat itibarıyla bu paraları tahsil etmeleri için gönderilen yazıların ardından uygulamaya geçildiği öğrenildi. Buna göre taburcu olan hastalardan, yatarken kendilerine yapılan tıbbi girişimlerde ve operasyonlarda kullanılan malzemeler için yeşil kartlılardan yüzde 10, sigortalı olarak çalışanlardan ise yüzde 20 oranında "malzeme katılım payı" tedaviyi yapan kurumca tahsil edilip SGK'ya ödenecek.