Eğitimde performans sistemi geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan, 2013 Yılı Programı’na göre sağlığın ardından eğitim alanında da performans sistemine geçiliyor.
Çarşamba, 31 Ekim 2012 17:31

Sağlıkta uygulanmaya başlanan ve pek çok sorunu beraberinde getiren performans sistemi eğitim alanında da hayata geçiriliyor. 23 Ekim 2012’de Resmi Gazete'de yayımlanan, 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Ek’te de eğitimde performans sistemine geçileceği belirtilmekte.

Programın “Eğitim Sistemi’nin Geliştirilmesi” bölümünde belirtilen amaç ve hedeflere göre öğretmenler için performans sistemi gündeme geliyor.

“Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin süresi ve niteliğinin yetersizliği ve performanslarının yeterince değerlendirilmemesi eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir” ifadelerine yer verilen programda, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan bir performans sistemini de içerecek şekilde yeniden yapılandırılacağı belirtilmekte.

Öğretmenlerin yanı sıra okullara ve eğitim kurumlarının da performansları izlenecek. Bunun için denetim faaliyetlerinin bilgisayar ortamında yapılacak e-denetim desteğiyle yürütülecek.

Planda üniversiteler için de performansa dayalı modellerin uygulanmasına ihtiyaç olduğu şu ifadelerle belirtilmekte:

“YÖK’ün, uzmanlık esasına dayalı planlama ve eşgüdümden sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılması, üniversitelerin idari yönetiminde profesyonel yöneticilik anlayışına geçilmesi ve üniversitelerin performansa dayalı olarak esnek harcama yapabilmelerine imkan verecek torba bütçe benzeri modellerin uygulanması ihtiyacı önemini korumaktadır.”

Performans sistemi sağlığa iyi gelmedi
Performans sisteminin sağlık alanında uygulanması ciddi sıkıntılara neden olmakta. Doktorları daha fazla hastayı muayene etmeye zorlayan performans sistemi hasta başına ayrılan düşen süreyi düşürerek hastaların sağlıklarını olumsuz etkilemekte. Doktorların ücretlerinin düşmemesinin daha fazla ameliyata bağlı olması da çok sayıda gereksiz ameliyatı beraberinde getirerek hastaların sağlığını ve sağlık çalışanlarının etiğini olumsuz yönde etkilemekte.

(soL - Haber Merkezi)