Devlet malı dört yıl deniz

Kamu İhale Yasası’nın Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonucunda yasa kapsamındaki kamu kurumları pek çok alanda 4 yıl geçerli olan çerçeve anlaşma ihalelerine çıkabilecek. Bu değişiklikle, AKP'nin gölgesinde kök salan bazı firmaların önünün daha da açılacağı endişesi hakim.
Cuma, 06 Mart 2009 20:33

soL (HABER MERKEZİ) Geçtiğimiz Kasım ayında 17. defa değiştirilen Kamu İhale Yasası'nda yapılan değişiklikler uyarınca, Kamu İhale Uygulama Yönetmelikleri de yenileniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'ne göre, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurumları, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin 48 ay geçerli olacak çerçeve anlaşma ihalelerine çıkabilecek. Şimdiye kadar sadece sağlık hizmetleri için geçerli olan ayrıcalığın geniş bir yelpazeyi kapsayacak hale getirilmesi ile, kamu kurumları artık pek çok hizmeti 4 yıl boyunca ihaleye çıkmadan belirli firmalara yaptırabilecek.

Yönetmelik, ilaç ve tıbbi malzemeler, akaryakıt, temizlik ve gıda malzemesi, seçim ve oylama malzemeleri gibi mallarla taşıma, basım, piyasa denetim ve gözetim hizmetlerini ve bina, karayolu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, enerji nakil hatları, doğalgaz ve petrol boru hatları bakım ve onarım işlerini çerçeve anlaşmaya tabi hale getirdi.

Çerçeve anlaşma ihalelerine en az 3 firma katılması koşulu konulurken, konsorsiyumların katılmasına da izin verilmedi. Bu değişiklikler, kamu ihale süreçlerini hızlandıracağı söylemi ile gündeme getirildi. Fakat yaygın kanı, değişikliğin piyasayı belli başlı birkaç firma dışındakilere kapatmaya hizmet edeceği yönünde.

AKP Hükümetleri'nin üzerinde en çok değişiklik yaptığı yasaklardan biri olan Kamu İhale Kanunu'nda Kasım ayı sonunda yapılan değişiklik de eleştirilere neden olmuştu. TMMOB, kanunun Kamu İhale Kurumu'nun yetkilerini kısıtladığını ve ihalelerde kamu denetimini ortadan kaldırdığını belirterek yerel seçimler öncesinde yeni yolsuzlukların önünün açılabileceği uyarısını yapmıştı.