ÇOMÜ Rektörü Laçiner hakkında suç duyurusu

ÇOMÜ’de iki yılda 6 kez görev yeri değiştirilen memur Filiz Savaş, Rektör Sedat Laçiner hakkında kendisine mobbing uygulayarak görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Pazartesi, 09 Aralık 2013 01:27

Aynalı Pazar Gazetesi'nin haberine göre ÇOMÜ’de iki yılda 6 kez görev yeri değiştirilen ve açtığı davalar ile 6 kez yürütmeyi durdurma kararı olarak görevine geri dönen, memur Filiz Savaş, Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı’na Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Laçiner Hukuku hiçe sayıyor”
Kendisine mobbing uygulayarak, görevini kötüye kullandığını ifade eden Filiz Savaş, açtığı davaları kazanmasına rağmen, Sedat Laçiner’in hukuku hiçe saydığını belirtti. Sedat Laçiner’in kendisine karşı düşmanca bir tavır içerisinde olduğunu belirten Filiz Savaş dava dilekçesinde “defalarca yapılan görevlendirme ve naklen atamalarla görev yerim değiştirilmeye zorlanmasına karşın, aslında anılan okullarda gerçek anlamda hizmetime gerek duyulmamaktadır. Bu durum şüphelinin açıkça tarafıma karşı yanlı ve düşmanca bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir” dedi.

Teşekkür belgeli memur
Memur Filiz Savaş Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde,1989 tarihinde memuriyete başladığını 25.08.2003 tarihinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bir hizmet birimi olan ve Üniversitenin merkez kampusunda bulunan Rektörlük binasında yer alan İdari ve Mali İşler Dairesi’ne naklen atandığını söyledi.Savaş, “ 31.05.2006 ile 01.01.2009 tarihleri arasında bir süre, yine Üniversitenin merkez kampusunda bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde naklen atama sonucu görev yapmış ancak 01.01.2009 tarihinde İdari ve Mali İşler Dairesi’ne döndüm. Hizmet belgemden de (EK:1) görülebileceği gibi, 01.01.1995 tarihinde Emlak Bankası’nda görev yaparken ve biri 01.01.2004 tarihinde, diğeri 01.01.2009 tarihinde olmak üzere 3 kez, söz konusu tarihlere kadar 6 yıllık sicil puanı ortalamasının 90’nın üzerinde olması nedeniyle terfi (kademe ilerlemesi) aldım. Fiili çalışma sürem 22 yıl olmasına karşın yaklaşık 25 yıllık memurum. Çalıştığım süreler zarfında herhangi bir idari inceleme veya soruşturma geçirmedim, idari ceza almadım. Bilakis, 657 Sayılı kanunun 122. maddesi uyarınca “teşekkür” belgem bulunmaktadır” dedi.

Dava açıp kazandı ve geri döndü
2011 yılında Prof. Dr. Sedat Laçiner'in rektör olarak atanmasından sonra, 6 kez görev yerinin değiştirildiğini ve dava açıp kazanarak geri döndüğünü belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi memuru Filiz Savaş şikayet dilekçesinde bu durum karşısında psikolojisinin bozulduğunu da belgeleyerek ekledi. Savaş, “ 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 13/b-4 Maddesiyle Rektöre tanınan yetki, öğretim elemanlarının ve diğer personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici olarak görevlendirilmelerini içermektedir. Bu durumda, görevlendirildiğim birimlerde hizmetime duyulan ihtiyacın somut ve nesnel gerekçeleri ortaya konulmaksızın tesis edilen bu işlemlerin açıkça hukuka aykırılığı, Çanakkale İdare Mahkemesi Kararlarıyla da kanıtlanmıştır” dedi.

Eğitim Sen: "Üyemize karşı yaptığı yıldırma girişimi"
Çanakkale Eğitim Sen Yürütme Kurulu ÇOMÜ Memuru Filiz Savaş’ın durumu konusunda kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, “Çanakkale İdare Mahkemesi kararında "... geçici görevlendirme işlemi belirli bir süre için yapılmalı, kamu görevlilerini işgal ettiği kadro görevinden fiilen uzaklaştırma amacını taşımamalı..."diyerek Filiz Savaş'ın, ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından, Rektörlükteki görevinden uzaklaştırılma gayreti olduğunu adeta tasdik etmiştir. Ancak ÇOMÜ Rektörlüğü bununla kalmamış, görevine mahkeme kararıyla dönen üyemizi bu kez Çan'a naklen atamıştır. Üstelik üyemiz Çan Meslek Yüksekokulu'na bir alt dereceye atanmıştır. Bu atamanın 657 sayılı Yasanın 74. maddesine açıkça aykırı biçimde yapılması ÇOMÜ Rektörlüğünün üyemize karşı yaptığı yıldırma girişiminin adeta kanıtıdır. Bu atama da mahkeme kararıyla durdurulmuş ancak kısa süre sonra üyemiz bu kez Biga'ya sürgün edilmiştir. Biga'ya ataması da mahkemeden dönmüştür. Mahkeme kararında özellikle “… personel planlaması yapılırken kamu yararı ve hizmetlerin gerekleri dışında bir amacın (kişisel, siyasi vb.) güdülmemesi, bunun için de, sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütler ile aile birliğinin esas alınarak atanacak personelin/personellerin belirlenmesi gerekmektedir” şeklindeki ifade ile adeta ÇOMÜ Rektörlüğünün üyemize karşı sürdürdüğü mobbing anlatılmak istenmiştir” denildi.

Son sürgün yeri Gökçeada
Eğitim Sen Yürütme kurulu açıklamasında sendika üyesi Filiz Savaş’a kindar bir tutum olduğu vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Ancak ÇOMÜ Rektörlüğü bunlarla yetinmemiş üyemiz yakın zamanda 45 günlüğüne Ezine'ye, arkasından 2 gün Rektörlükteki görevine dönmüş akabinde tekrar 45 günlüğüne Ezine'ye sürgün edilmiştir. Bunlar üyemize karşı düşmanca tutumun, yıldırma ve psikolojik baskının göstergeleridir. Ama ÇOMÜ rektörlüğü bununla da yetinmemiştir. Üyemizin son sürgün yeri Gökçeada olmuştur. Başta Anayasa'nın aile birliğine vurgu yapan 41. maddesi olmak üzere, ilgili mevzuata aykırı biçimde yapılan bu görevlendirmelerin ya da atamaların ÇOMÜ Rektörlüğünün üyemize karşı kindar bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir” görüşüne yer verildi.