Cezaevinde Kürtçe konuşmaya izin

Tutuklu ve hükümlüler, cezaevlerinden yakınları ile telefonda Kürtçe konuşabilecekler. Ancak tüm konuşmalar inceleme altında olacak.
Cumartesi, 20 Haziran 2009 15:11

soL (HABER MERKEZİ) Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüzüğün, 88'inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre, tutuklu ve hükümlülerin telefon görüşmeleri Türkçe yapılıyor ancak hükümlünün, kendisinin veya görüşeceğini bildirdiği kişinin Türkçe bilmediğini beyan etmesi halinde, konuşmanın yapılmasına izin verilecek ve konuşma kayda alınacak.

Görüşme sonrasında tüm kayıtlar incelenecek. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmanın suç teşkil etme ihtimali olan faaliyetler için kullanıldığının anlaşılması durumunda, hükümlünün bir daha aynı kişiyle Türkçeden başka bir dille konuşmasına izin verilmeyecek.