Cemaatin Kürt sorunu sempozyumu: Din çözer...

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen Osmanlı'dan Günümüze Kürtler Sempozyumu'nda Fethullah Gülen ve Said-i Nursi'nin Kürt sorununn "çözümü"ne dair önerileri ele alındı. Katılımcılar, Kürt sorununun din ve "şefkat" ile çözüleceği konusunda anlaştı.
Pazar, 09 Eylül 2012 17:13

Zaman gazetesinin haberine göre, Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı'dan Günümüze Kürtler Sempozyumu' sona erdi. Sempozyumun sonuç bildirgesinde, "meselenin yakın zamanda devletin ve toplumun bütün katmanları tarafından büyük bir sağduyuyla çözüleceği kanaatinin ortaya çıktığı" söylendi. "Geçmişte birçok hata yapılırken, bugün, devletin soruna şefkatli yüzüyle baktığına" dikkat çekilen bildiride şöyle denildi: "TRT 6, diğer açılım politikaları ve Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulması gibi uygulamalar provokatif eylemlerle kesintiye uğratılmamalıdır."

Said-i Nursi çözümü: Kürtlük veya Türklük değil, Müslümanlık
Sempozyumda Bingöl Üniversitesi'nden Arş. Gör. Ramazan Korkut'un sunduğu 'Kürt sorununa kalıcı çözüm: Adalet temayülü', 'Bediüzzaman Said Nursi'nin 31 Mart Vak'ası'ndaki yatıştırıcı rolü bağlamında Kürt meselesine bakış' başlıklı bildiride Said-i Nursi'nin Kürt sorununa bakışı irdelendi.

Korkut, ""Bediüzzaman, 'Milliyetçiliğim Müslümanlığımdır. Ben eskiden beri milletimi Müslümanlık olarak biliyorum, Kürtlüğe hiçbir zaman vakit ayırmadım.' diyerek bize yol gösteriyor aslında. Said Nursi, 'Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz.' diyor." dedi.

Fethullah Gülen: 'Kardeşlik ruhu, din sayesinde yeniden canlandırılabilir'
Sempozyumda Fethullah Gülen'in Kürt sorunuyla ilgili "çözüm" önerileri de konuşuldu. Bingöl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Yıldız, 'Kürt Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Fethullah Gülen Örneği' başlıklı sunumunda "Fethullah Gülen'in düşünceleri sebebiyle terör örgütünün hedefi haline getirildiğini" iddia etti. Yıldız, "Gülen'e göre, yüce bir gaye, ancak meşru vesilelerle elde edilebilir. Allah'ın rızasını gaye edinmiş bir Müslüman, kim olursa olsun adam öldüremez. Terörist Müslüman olamaz, Müslüman da terörist olamaz." dedi.

Yıldız, Gülen'in "çözüm" önerilerini şöyle sıraladı:

"Kardeşlik ruhunun yeniden canlandırılması din sayesinde olabilir ancak. Esas olan nazarî Müslümanlığı amelî Müslümanlığa çevirmektir. Meselenin üzerine bağırıp çağırarak, yakıp yıkarak ve öldürerek değil, akıl, feraset ve şefkatle gidilmelidir. Mezhep çatışmaları ve etnik kavgalar çıkarmaya çalışanlara fırsat verilmemeli. Başkalarından önce bölgeye biz yatırım yapalım ve orayı bir cennete çevirelim."