BDP’li Tuncel’den nefret suçları için araştırma önergesi

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel nefret suçlarının önlenmesi için araştırma önergesi vererek şu ana kadar hiç kimsenin nefret suçu işlediği için yargılanmadığını belirtti.
Salı, 23 Ekim 2012 19:33

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, TBMM Başkanlığı'na nefret suçlarının önlenmesi için araştırma önergesi verdi.

Tuncel, önergesinde Türkiye’de nefret suçlarına ilişkin istatistiki verilerin oluşturulması için gerekli çalışmanın yürütülmesi, nefret suçuna maruz kalanların tespit edilmesi, nefret suçlarını önlemek amacıyla Dünya’daki mevcut yasaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi, nefret suçlarının önlenmesi için acil olarak yapılması gereken düzenlemelerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

“Şu ana kadar hiç kimse nefret suçu işlediği için yargılanmadı”
Önergenin gerekçesinde Anayasa’nın 10. maddesinde herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunun belirtmekte olması, benzer şekilde Türk Ceza Kanunu’nun 3. maddesinin adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi koruma altına almakta oluşu, 76. maddesinin soykırım suçunu yasaklamakta oluşu, 122. maddesinin ayrımcılığı, 216. maddesinin ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayı suç saymakta oluşuna rağmen şu ana kadar hiç kimsenin ırkçılık veya ayrımcılık yaptığı ya da nefret suçu işlediği için yargılanmamış olduğu belirtilmekte.

Gerekçede Türkiye’de en yoğun olarak nefret suçunun işlendiği kategorilerin, din ve inanç, etnik köken, cinsel yönelim ya da cinsel kimlik olduğunu belirtilmekte.

“Sünni, Türk ve erkek olmayan herkes nefret suçlarına maruz kalmakta”
Türkiye’nin çok kültürlü ve kimlikli bir yapıya sahip olmasına rağmen Kürtlere, Araplara, Alevilere, translara, çingenelere ve pek çok farklı gruba yönelik nefret suçlarının yoğunlukla işlenmekte olduğunun bildirildiği gerekçede sonuç olarak Sünni, Türk ve erkek olmayan herkesin ayrımcılığa ve nefret suçlarına maruz kalmakta olduğu belirtilmekte.

(soL - Haber Merkezi)