Basın meslek örgütleri Başbakan'ı kınadı

Dün TGC'nin çağrısı ile toplanan basın meslek örgütleri, Başbakan'ın "gazete boykotu" çağrısı ile ilgili bir bildiri yayınladı. "AKP hükümetinin ülkenin bütün kurumlarını denetim altında tutma çabası demokrasi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" denilen bildiride, bu tutuma rağmen gazetecilerin görevlerini yapmaktan alıkonamayacağı vurgulandı.
Çarşamba, 24 Eylül 2008 15:42

soL (HABER MERKEZİ) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu gazeteleri evinize sokmayın" sözleriyle basına yönelik yaptığı boykot çağrısına tepkiler sürüyor. Dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) çağrısıyla toplanan basın meslek örgütleri bugün bir bildiri yayımladı.

Bildiride, AKP hükümetinin siyasi iktidara ve Meclis'te çoğunluğa sahip olmakla yetinmeyip, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar ve medya dahil ülkenin bütün kurumlarını denetim altında tutma çabası içinde olduğu, bu durumun demokratik sistem için tehdit oluşturduğu belirtildi. Başbakan'ın, dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri görülmemiş olan bu düşmanca tutumuyla basın özgürlüğünü tehdit ettiği kadar, gazetecileri ve okurları da hedef gösterdiği belirtildi.

"Halkın gerçekleri öğrenme hakkı esastır"
Gazetecilerin her ne amaçla olursa olsun tehdit ve şantaj gibi yollara başvuramayacağının ve meslek ilkelerine uymak zorunda olduğunun belirtildiği bildiride, ülkenin yürütme kurumlarından da aynı sorumlu davranışların bekleneceğinin altı çizildi ve "Politikacıları ve ülke yöneticilerini kendileri hakkındaki alkışlar kadar, eleştirilere karşı da hoşgörülü olmaya davet ederiz" denildi.

Halkın gerçekleri öğrenme hakkının esas olduğu, bunun için de ifade özgürlüğünün titizlikle korunması gerektiği belirtilen bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Gazetecinin halka karşı sorumluluğu başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklarından önce gelir. Bu amaçla gazeteci, her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder ve halkı bu yönde bilgilendirir.

"Buna karşılık özellikle yürütme organı, gazetecilerin mesleki görevlerini yerine getirmelerinde çok önemli görev ve sorumluluğa sahiptir. Yürütme organı, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar dayatamaz, bu yönde kanun yapamaz ve basın-yayın organlarını işlemekten alıkoyamaz"

"Kalemimizden gelen gücü kullanacağız"
Gazeteciler, Başbakan'ın basına yönelik öfkesine rağmen, kalemlerinden kaynaklanan güçlerini halkın bilgi edinme hakkı için kullanacaklarını söylediği açıklamada "Gazeteciler meslek kuralları gereğince hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır" denildi.

Basın özgürlüğünün medyada tekelleşmenin önlenmesi ve editöryal bağımsızlığın sağlanmasına bağlı olduğunun belirtildiği açıklamada ayrıca, "Gazetecilerin gazeteci olarak çalıştırılması ve sendikal örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması, yaşanan bu olaylar nedeniyle çok daha fazla önem kazanmıştır" denildi.