Başbakan, Akman'ı kurtaramadı

RTÜK Başkanı Zahit Akman'ın yargılanması için "soruşturma izni" vermeyen Başbakan Erdoğan'ın sağladığı korum,a Danıştay'ın kararı ile ortadan kalktı.
Çarşamba, 04 Mart 2009 10:04

soL (HABER MERKEZİ) RTÜK Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Cengiz Özdiker, 2003 yılında dairenin kapatılması üzerine merkezde kadro bulunmadığı gerekçesiyle Diyarbakır Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bu atamaya karşı Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde dava açan Özdiker, davayı kaybetti. Danıştay'daki itirazda ise Özdiker lehine karar çıktı ve atamaya ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verildi.

RTÜK, hukuk mücadelesini sürdüren Özdiker'i Eğitim Daire Başkanı olarak atadı. Ancak bu süreçte, Özdiker, yargı kararlarının Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesindeki süre dikkate alınmadan geç uygulandığını ileri sürerek, RTÜK Başkanı Akman ve diğer üst kurul üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurularında bulundu. Savcılık da, şikayet edilenler hakkında, "görevi kötüye kullanmak" fiillerini açıkça ve mükerreren işlediklerine ilişkin iddianame hazırlayarak, Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

Başbakanlık kurtarmaya çalıştı
Yargılama sürerken, 5785 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle, "Üst Kurul Üyelerinin işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmaların 4483 Sayılı Kanun'a göre yapılacağı ve bunlar hakkındaki soruşturma izninin Başbakan tarafından verileceği..." gerekçesiyle, hüküm aşamasındaki yargılamanın durdurulmasına karar verildi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, buradan da soruşturma izni için Başbakanlık'a gönderildi.

Başbakanlık'ın teftiş birimlerinde incelenen konu, tüm yargılama safhası tamamlandığı halde yeni başlayan bir soruşturma için izin alınıyormuş gibi değerlendirilerek, Başbakan imzalı Teftiş Kurulu Başkanı'nın sunduğu olurla, "soruşturma izni verilmemesine" karar verildiği savcılığa bildirildi.

Savcı itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bozkurt ve Özdiker'in avukatı Nadire Özkaya, Başbakanlık kararının kaldırılması için Danıştay 1. Daire Başkanlığı'na başvurdu. Dosyayı inceleyen daire, Başbakan'ın soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı. Oy çokluğuyla alınan kararda, Akman ve üst kurul üyelerine isnad edilen eylemin soruşturma gerektirecek nitelikte bulunduğu da vurgulandı.

Danıştay 1. Dairesi'nin kararı doğrultusunda, Akman ve diğer RTÜK üyelerinin Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanmalarına devam edilecek.