Bakanlığın kulağı hakimlerin ensesinde

Adalet Bakanlığı son beş yılda 69 hakim ve Cumhuriyet savcısının mahkeme kararıyla dinlendiğini bildirdi.
Çarşamba, 20 Mayıs 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) Adalet Bakanlığı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun (DİDDK) bazı maddelerini iptal ettiği yönetmeliğin Bakanlığa "dinleme yetkisi" vermediğini savundu.

Adalet Bakanlığı, DİDDK'nin "Ceza Muhakemesi Yasası'nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan iletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in bazı maddelerini iptal etmesiyle ilgili yazlı açıklama yaptı.

DİDDK'in Adalet Bakanlığı'nca çıkarılan Yönetmeliğin bazı maddelerini durdurmasına yine Bakanlık tarafından yapılan itirazı reddettiği hatırlatılırken, "Bu yönetmelik ve yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilen maddeleri, Bakanlığımıza dinleme yetkisi vermemektedir. Söz konusu Yönetmelik Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135-140'ıncı maddesinin uygulanmasını düzenleyen bir Yönetmeliktir ve yasaya dayanarak çıkarılmıştır. Burada yeni hükümler getirilmemiş ilgili yasa maddelerinin tekrarları ile bunların nasıl uygulanacağı gösterilmiştir. Danıştay'da görülmekte olan davanın esası hakkında da bir karar verilmemiş olup dava devam etmektedir" denildi.

Dinledik ama şimdi dinlemiyoruz
Açıklamada mahkemelerce daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesine göre verilmiş dinleme kararlarının icrası sırasında, dinleme konularıyla ilintili, doğrudan veya dolaylı görüşme yapan, dinlemeye düşen hakim veya Cumhuriyet savcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarının, Adalet Bakanlığı'na yaptığı ihbarlardan yola çıkarak adalet müfettişlerince son beş yıl içinde 69 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında mahkemelerden dinleme kararı alındığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı bugün itibarıyla adalet müfettişlerinin aldıkları kararlara dayanarak dinlenen hakim ve Cumhuriyet savcısı bulunmadığını belirtti.

Son dönemdeki Adalet Bakanlığı'nın dinleme yetkisi ve hakim-savcıları dinlettiği haberlerinin de gerçeği yansıtmadığının savunulduğu açıklamada, "yargısal bir faaliyet" olan dinleme faaliyetiyle ilgili Bakanlığın doğrudan veya dolaylı bir yetkisi bulunmadığı kaydedildi.