Anadilde savunma komisyondan geçti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, anadilde savunma ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine düzenleyen tasarıyı kabul etti.
Cuma, 16 Kasım 2012 00:12

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Türkçe bilen sanık iddianamenin okunması ve esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek.

Ancak düzenlemeye göre sanık savunma yapacağı oturumda tercümanını hazır bulundurmak zorunda. Bununla birlikte düzenlemede anadilde savunma hakkının “yargılamanın sürüncemede bırakılmasına yönelik olarak kötüye kullanılamayacağı”na ilişkin muğlak bir ifade bulunuyor. KCK davalarının siyasi içeriği düşünüldüğünde “kötüye kullanma” sınırının ne olacağı tartışma konusu.

İnfaz erteleme şartlarındaki değişiklikler siyasi suçları kapsamıyor!
Tasarıyla, hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi şartlarından bazılarında değişiklik yapılıyor, ayrıca erteleme kapsamı genişletiliyor. Buna göre, kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerin gelen hükümlünün istemi üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebilecek.

Erteleme siyasi, örgüt faaliyetleri ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulamasına karar verilenler ile disiplin veya tazyik hepsine mahkum olanlar hakkında uygulanmayacak.

Evli hükümlüler, 3 ayda bir kez olmak üzere eşleriyle cezaevinde görüşme yapabilecek. Komisyon, Adalet Komisyonu'na ''evli hükümlülerin 3 ayda bir yerine 2 ayda bir görüşme yapmalarını'' önerdi.

(soL-Haber Merkezi)