AKP vergi ve PO kozunu kullanıyor

AKP ile Doğan grubu arasındaki gerilim bu kez de vergi denetimi ile PO başlığında kendini gösteriyor. Petrol Ofisi'ne kamu ihalelerine 1 yıllığına girmeme yasağı getirilirken Maliye Bakanlığı vergi denetimi ile Doğan grubunu sıkıştırmaya çalışıyor.
Çarşamba, 22 Nisan 2009 15:03

soL(HABER MERKEZİ) AKP ile Doğan Holding arasındaki gerilim bu kez vergi denetimi ile Petrol Ofisi'ne (PO) kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılma yasağı getirilmesi başlığına taşındı.

TÜSİAD önceki gün vergi denetim uygulamalarının siyasallaştığı açıklamasını yaparak Maliye Bakanlığı'nın Doğan grubu şirketlerine yönelik denetimleri artırmasını dolaylı olarak eleştirmişti. Maliye Bakanı Unakıtan ile Gelir İdaresi Başkanlığı TÜSİAD'ın açıklamasına yanıt vermekte gecikmedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 134'üncü maddesinde vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Anılan Kanunun 135'inci maddesinde vergi incelemesine yetkili olanlar, 137'nci maddesinde ise kimlerin vergi incelemesine tabi olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir" denildi.

Unakıtan'da gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Maliye Bakanlığı'nın politik düşüncelerle hareket etmediğini ifade etti. Unakıtan, "Bu suçlamalar zaman zaman yapılır. Maliye'nin önemli görevlerinden bir tanesi vergi incelemesi yapmak. Vergi incelemesi yapılırken de kimi inceleniyorsa oralardan sesler gelir. Bu gayet normal. Efendim biz nasıl inceleniriz diye. Herkes incelenebilir. Bunla ilgili olarak ileri sürülen yersiz iddiaları kabul etmiyoruz." Şeklinde konuştu. Unakıtan, TÜSİAD'ın eleştirisine neden olan Kod 5 uygulamasının 10 yıldan beri uygulandığının altını çizdi.

25 Ocak 2007'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kaçak akaryakıt kullandığı için POAŞ'a verdiği 500 milyon YTL'lik idari para cezasına ilişkin kararının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğu biliniyor. Genel seçimler öncesinde, 2007 yılında POAŞ'ın 1,2 milyar YTL'ye varan vergi borcu 275 milyon YTL'ye kadar indirilmişti. Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Yalçından Doğan'ın TÜSİAD başkanı olmasının da bu kararlın alınmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Ancak zaman içinde Doğan grubu ile AKP'nin arasının açılması nedeni ile vergi borçları yeniden gündeme geldi. AKP'nin vergi başlığı üzerinden Doğan grubuna saldırmayı ihmal etmediği görülüyor.

PO'ya ihale yasağı
AKP'nin Doğan grubunu vurmaya çalıştığı bir diğer başlık Petol Ofisi(PO)üzerinden ilerliyor. Ambarlı Elektrik Santralinde kullanılmak üzere ihalesi yapılan 350 bin ton fuel-oil alımında sözleşmeye aykırı hareket edildiği gerekçesiyle yüklenici firma PO hakkında ''1 yıl'' süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılma yasağı getirildi. Söz konusu yasak kararının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiği belirtildi.

Petrol Ofisi, Enerji Bakanlığı'na fuel-oil satışına ilişkin sözleşme çerçevesindeki uygulamaları nedeniyle kamu ihalelerinden men konusunda kendilerine bir gerekçe sunulmadığını duyurdu ve yargıya başvurulacağını açıkladı. PO CEO'su Melih Türker de basına yaptığı açıklamada alınan kararı şiddetle eleştirdi.

Petrol Ofisi'nden İMKB'ye yapılan açıklamada, Elektrik Üretim A.Ş'nin (EÜAŞ) ihtiyacı olan 350 bin ton fuel oilin satın alınmasına ilişkin olarak 2008 yılında anılan idare tarafından açılan ihaleye şirket tarafından iştirak edilerek teklifte bulunulduğu hatırlatıldı. Açıklamada,
"sözleşmenin imzalanmasından sonra ihale konusu iş kapsamında şirketimizce gerçekleştirilen tüm teslimatlar da gerek şartname hükümlerine ve teklifimize, gerekse de ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirilmiştir. Sözleşme kapsamında yapılan tüm teslimatlar, EÜAŞ yetkililerinin teslim öncesinde aldıkları ürün numuneleri üzerinde yaptırdıkları analizler sonucunda taraf yetkililerince imzalanan kabul tutanakları ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hal böyle iken, bahse konu sözleşmenin hangi gerekçeyle feshedildiğine dair ayrıntılı bir bildirim yapılmadığı, EÜAŞ ile imzalanan sözleşmenin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/d ve 25/f maddeleri gereğince feshedildiğine ilişkin yazının EÜAŞ tarafından faks ile gönderildiği belirtildi.