AKP sağlık emekçilerinin döner sermaye gelirlerine göz dikti!

AKP hükümetinin yandaşa kaynak aktarımında geliştirdiği son formül olan kamu özel işbirliği adı altında yapılacak dev şehir hastaneleri ile ilgili kanuna sağlık emekçilerinin döner sermaye gelirlerine el konulacak hükümler ekleniyor.
Salı, 19 Şubat 2013 23:04

Kamuoyunda "Hastaneyi yap, rantı kap" projesi olarak bilinen dev şehir hastaneleri projesiyle ilgili Sağlıkta Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına ilişkin Kanuna eklenen hükümlerle sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerine el konulması amaçlanıyor.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçip Genel Kurul’a gelmesi an meselesi olan Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili yasanın içine konan sağlık çalışanlarının döner sermayeden alacağı ek ödemelere el konulması planlanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada, 209 Sayılı Yasa’da döner sermaye gelirlerinin nitelemesinde “personelin katkısıyla elde edilen” ifadesinin çıkartıldığına dikkat çekildi.

TTB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“209 Sayılı Yasa’da yer alan “İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ise personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin carî yıldaki döner sermaye gelirinin yüzde 50'sini aşamaz” şeklindeki hüküm değiştirilip, döner sermaye ödemesinin sıfırlanması riski yaratılıyor.

Maddenin yeni hali şöyle: “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde 45'ini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde 50’sini aşamaz

Gerekçesi yok, ne anlama geldiği belli değil. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan açıklama, görüşün Maliye Bakanlığı’na ait olduğu yönünde.”

TTB: “Sağlık çalışanlarının emeklerine el koyma girişimlerine göz yummayacağız”
Söz konusu değişikliğin ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinden ancak yüzde 45’inin, diğer döner sermaye gelirlerinin ise ancak yüzde 50’sinin dağıtılması anlamına geldiğini belirten TTB, personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel madde olan 5. maddeden “personelin katkısıyla elde edilen” ifadelerin çıkarıldığını vurguladı.

Bu uygulamanın hayata geçmesi durumunda sabit döner sermayeler dışında sağlık çalışanlarına ödenecek ek ödemenin kalmadığını belirten TTB, “Kamunun hastanesini kamunun arsasında yapan şirkete ödenecek kira ve benzerlerinin döner sermayeden ödeneceği planlandığı için bu değerleri üretenlere bir şey kalmaması hedefleniyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın çalışanların döner sermaye gelirlerine göz diktiğine dikkat çeken TTB, geçtiğimiz haftalarda Bakanlığın, sağlık çalışanlarına “döner sermayeyle ilgili yönetmeliği yetiştiremedik, yeni yönetmelik çıkana kadar ödemeler için bekleyin” deyip, tepkileri görünce apar topar yönetmelik çıkardığını anımsattı.

Yapılmaya çalışılanları yakından takip ettiklerini açıklayan TTB, sağlık çalışanlarının emeklerine el koyma girişimlerine göz yummayacaklarını duyurdu.

Sağlık-Sen dava açtı
Öte yandan, Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ek ödeme yönetmeliğine dava açtı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği ek ödeme yönetmeliğinde yer alan maddelerin çalışanları hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, yeni yönetmelikte çalışanların beklentilerinin karşılanmadığını ve yönetmeliği bu şekilde kabul etmeyeceklerini söyledi.

Memiş, Sağlık Bakanlığı’nın artık sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında herhangi bir geriye gidiş olmayacağı sözünü vermesine karşın bu sözünü yerine getirmediğini ifade ederek, yönetmelikte çalışanların lehine herhangi bir madde olmadığı gibi yönetmeliğin, var olan eski adaletsizlikleri de gidermediğini kaydetti.

(soL- Haber Merkezi)