"AKP kıyı belediyelerini cezalandıracak"

Harita ve Kadastro Mühendisleri İstanbul Şubesi, AKP’nin imar ve ruhsat yetkisini belediyelerden almak için Meclis’e sunduğu kanun teklifinin, seçimde kazanılamayan kıyı belediyelerini cezalandırma amacı taşıdığını açıkladı.
Pazar, 14 Haziran 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) Harita ve Kadastro Mühendisleri İstanbul Şubesi bir açıklama yayımlayarak, AKP'nin imar ve ruhsat yetkisini belediyelerden almak için Meclis'e sunduğu kanun teklifinin, seçimde kazanılamayan kıyı belediyelerini cezalandırma amacı taşıdığını bildirdi.

Açıklamada, AKP iktidarının 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi ile TOKİ'nin zaten 'devlet içinde devlet' olan konumunu daha da güçlendirmeyi planladığı ve kıyı belediyelerinin cezalandırılmak istendiği belirtildi.

17 Mart 1984 tarihinde yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nda bugüne değin 20 kez değişiklik yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada "Bu değişikliklerden 11 tanesi 2002'den sonra, yani AKP'nin iktidar olduğu yıldan sonra yapılmıştır. 17 Nisan 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nda ise bugüne değin 5 değişiklik yapılmış, bunun 4'ü 2002'den sonra, AKP iktidarı sırasında gerçekleşmiştir. 16 Mart 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ise, bugüne değin 14 kez değiştirilmiş, bu değişikliklerin 7 tanesi 2002'den sonra yapılmıştır" denildi.

Getirilen teklifin kamuoyunda "29 Mart'taki yerel seçimde kıyı şeridinde başarısız sonuçlar alan iktidar partisinin, kıyılardaki belediyelerin yetkilerini sınırlandırmaya hazırlanması" olarak algılandığı belirtilen açıklamada, "Ekonomik açmazlarına çözüm bulmak amacıyla, hazırı tüketme yaklaşımıyla yabancılar ülkemizin kıyılarına çekilmeye çalışılmaktadır. Onlar, ülkemizde 'prosedürlerin uzunluğundan' yakınmaktadırlar. İşte bu tür düzenlemelerle, toplum ve kamu yararına uygulamaları öne çıkaran kıyı belediyelerinin olası engelleri ortadan kaldırılmak, ayak bağlarından kurtulmak, kıyılarımızda dikensiz gül bahçeleri yaratılmak istenmektedir. Bu yapılırken de, yerel yönetimlerin demokratik yetki alanına saldırılmakta, müdahale edilmekte, tüm yetkiler Ankara'da toplanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin tüm mekanlarını kapsayan genel düzenlemelere gereksinmemiz olan bugünlerde, 'cezalandırma', 'hesaplaşma' niyetleriyle, ya da başka gerekçelerle imar planlama ve uygulama yetkilerinin siyasal erkin elinde toplanmaya çalışılmasını, yerel yönetim birimlerinin demokratik yetki alanlarına müdahale edilmesini sakıncalı gelişmeler olarak görmekteyiz" denildi.

İlgili haber: Sözde yerelleşme rantta merkezileşme