AKP kamu emekçisinin iş güvencesini kaldırıyor!

AKP hükümetinin bir süredir 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan “memur” tanımında değişikliğe giderek kamu emekçilerini de güvencesiz çalışma koşullarıyla baş başa bırakacağı öğrenildi.
Salı, 09 Ekim 2012 17:15

Neoliberal emek piyasasının gereklerine uygun olarak çalışma yaşamında güvencesiz, geçici, ucuz çalışmayı yaygınlaştırmayı ve bunun yasal dayanaklarını oluşturmayı hedefleyen AKP, şimdi de kamu emekçilerinin çalışma rejimini değiştirmeye hazırlanıyor.

AKP iktidarı tarafından hazırlanan yeni taslakla, 657 sayılı yasadaki memur tanımı değiştirilerek yaklaşık 2 milyon kamu emekçisinin iş güvencesi ortadan kaldırılacak. Buna göre, “görevini iyi yapmayan” kamu emekçisi işten çıkarılabilecek. Verimliliği ölçülecek olan kamu emekçileri performansa bağlı olarak maaş alacak.

AKP’nin 2023 hedeflerine dâhil ettiği yeni kamu personeli sisteminin çalışmalarının ilgili konfederasyonlarla dahi paylaşılmadan yalnız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dar bir bürokrat ekiple yürütüldüğü öğrenildi.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, yeni kamu personel rejiminde "verimlilik" ilkesi getirileceği, maaşlarda ise performans kriterinin geçerli kılınacağı ve buna bağlı olarak kamu emekçileri için iş güvencesinin ortadan kalkacağı ileri sürüldü.

Diğer taraftan idarenin görevden alma ve görev yeri değiştirme insiyatifini kullanma şartları genişletilirken, görev yeri değiştirilen bürokratın mahkeme kararıyla geri dönmesinin yolu sınırlandırılacak.