Deniz Arık Binbay: Sağlıkta şiddetin bitmesi için bu düzen değişmeli

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay, Ege Üniversitesi Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı ve açıklamanın ardından sağlık emekçilerine yönelik kısa bir konuşma yaptı.
soL-İzmir
Cuma, 22 Haziran 2018 23:00

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay, bugün Ege Üniversitesi Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı ve açıklamanın ardından sağlık emekçilerine yönelik kısa bir konuşma yaptı.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE HEKİMLERİ REHİN ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde Ege Üniversitesi hekimleri peş peşe hasta yakınlarının saldırısına uğramıştı. Önce acil serviste, ardından beyin cerrahisi servisinin yoğun bakımında hekimler ve hemşireler darp edilmişti. Hatta yoğun bakım hekimleri yaşamını kaybeden bir hastanın yakınları tarafından önce rehin alınmış ve sonra da vefat eden hastaya "elektro şok" ile müdahalede bulunmaya zorlanmışlardı.
Bu gelişmeler üzerine İzmir Tabip Odası ve Türk Nöroşirurji Derneği, hem Ege Üniversitesi Rektörü hem de Tıp Fakültesi Dekanlığı ile görüşmeler yapmıştı.

İzmir Tabip Odası ve KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası bugün Ege Üniversitesi Hastanesi önünde bir basın açıklaması düzenlediler.

SAĞLIKÇILAR PROTESTO ETTİ

İzmir Tabip Odası adına Prof. Dr. Funda Obuz tarafından yapılan açılamada, "Son bir hafta içinde sadece İzmir’de ikisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olmak üzere, Torbalı Devlet Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Karabağlar 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'nde beş sağlıkta şiddet olayı gerçekleşti. Suruç, Samsun ve Sakarya’da son bir haftada yaşanan olaylar sağlık kuruluşlarının ve çalışanların güvenliğinin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi. Bugün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmak zorunda bırakılan, nöbet sonrası izin kullanmadan 36 saat aralıksız çalışan, acil servislerin artan hasta yüküyle baş etmeye çalışan hekimler tükenmişlik yaşıyor. Sistemden kaynaklanan sorunların tek sorumlusu olarak hekimler ve sağlık çalışanları görülüyor" dedi.

Şiddetin sadece sağlıkta yaşanmadığını belirten Obuz, “Kadına, çocuğa, LGBT'lere, mültecilere yönelen şiddet, güçlünün zayıfa hükmetme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda şiddetin sokak hayvanlarına kadar uzandığını görüyoruz. Bu, sevgiden uzak nefret dolu bir topluma dönüşmekte olduğumuzun da bir göstergesidir. Şiddete uğrayan bütün meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamu otoritesine, yasa yapıcılara, hastane yöneticilerine, sağlık çalışanlarını her türlü şiddetten koruma görevlerini bir kez daha hatırlatıyor, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Obuz'un ardından söz alan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübeccel İlhan da, sağlıkta şiddetin son bulması için Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan vazgeçilmesi, TTB’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın yasalaşması, sağlık kuruluşlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının bu konuda birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonundan Dr. Gizem Keçeci, asistanlar adına söz aldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Başak Edge Gürkan, Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi’nden Yasemin Zengin görüşlerini dile getirdiler. İzmir Bağımsız Milletvekili Adayı Dr. Deniz Arık Binbay ve TMMOB İKK Sekreteri Melih Yalçın da birer konuşma yaptılar.

'SAĞLIKTA ŞİDDETİN BİTMESİ İÇİN BU DÜZEN DEĞİŞMELİ'

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay da yaptığı konuşmada, "Yaşadıklarımıza, bu noktalara bir günde gelmedik. Bazı sistemler vardır, insanın içindeki iyiliği ortaya çıkarır, bazı sistemler vardır insanın, toplumun içindeki kötülüğü besler. Tüm yaşadıklarımız, insana, doğaya ve topluma yönelen tüm bu şiddet, içinde yaşadığımız düzenin hastalık ürettiğini, şiddet ürettiğini anlatıyor. Tam da bu nedenle Bu Düzen Değişmeli diyoruz ve desteklerinizi istiyoruz" dedi.

Arık Binbay, konuşmasını "sağlık çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun derken sağlıkta şiddetin son bulması için de bu düzen değişmeli" diyerek tamamladı.