Birleşik Haziran Hareketi Kadıköy Meclisi de 'bağımsız hat' dedi

Birleşik Haziran Hareketi Kadıköy Meclisi de 'bağımsız hat' dedi

Kadıköy
25/02/2015 Çarşamba

Kadıköy Meclisi'nin, Birleşik Haziran Hareketi'nin seçim politikasını tartışmak üzere dün yaptığı toplantıda, ittifak tartışmaları da ele alındı. Toplantı sonunda bağımsız hattın koruması yönünde güçlü bir eğilim ortaya çıktı.

Birleşik Haziran Hareketi, tüm yerel meclislerde seçimleri tartışmaya başladı. Türkiye Yürütmesi’nin tavsiye ettiği çerçeve metini zemin alan tartışmaların sonuçları/eğilimleri, 28 Şubat-1 Mart günlerinde Ankara’da yapılacak Yürütme toplantısında tartışıldıktan sonra, ortak seçim tavrı kamuoyuna açıklanacak.

2013 Haziran günlerinde toplumsal hareketliliğin tartışmasız en yoğunlaştığı yerlerden biri de Kadıköy’dü. Kadıköy Haziran Meclisi, 24 Şubat’ta toplantısını gerçekleştirdi. Bugüne kadar Kadıköy’de Haziran Hareketi çalışmalarının hakkını vermeye çalışarak yoğun mücadele eden Kadıköy Meclisi, seçim gündemli tartışma toplantısında da  400’e yakın kişiyle kişilik yoğun bir katılımla toplandı.

BAĞIMSIZ HAT VURGUSU
Toplantı, Haziran Hareketi’nin nereye oturduğuna ve özel olarak da Kadıköy Meclisi’nin kısa ama etkili mücadele geçmişine vurgu yapan bir video gösterimiyle başladı. Ardından çerçeve metnin kısa sunuşuyla açılan tartışmalara damga vuran ve tartışmanın rotasını belirleyen en önemli faktör boykot çalışmalarının etkililiği oldu. Haziran’ın toplumsal karşılığı olduğunu gösteren ve gerçek bir hareket hüviyetine erşişmesini sağlayan boykot çalışmalarının verdiği güven, tüm tartışmada güçlü bir şekilde hissedildi.

Çok sayıda kişinin söz aldığı ve verimli geçen tartışmalarda Haziran’ın ittifaklardan uzak durması gerektiği ve kendi bağımsız örgütlenmesini hızla genişletmesi gerektiği vurgusu en öne çıkan başlık oldu.  TBMM’nin hiç olmadığı kadar işlevsiz bir görüntü sergilediği bu dönemde seçimlere, baraja ve Meclis'e yapılan vurguların çeşitli handikaplar içerdiği, Haziran’ın Meclis'le sınırlanmış bir siyasi tarzın aksine, AKP karanlığına ve piyasacılığına karşı toplumsal muhalefeti örgütlemesi gerektiği sıkça dillendirildi.

'HAZİRAN BU ÇOCUKTUR'
Kısa zamanda bu kadar ciddiye alınır bir hareketin ortaya çıkmasının doğru hamleler ve ilkelerle mümkün olduğuna çok sayıda vurgu yapıldı. Hareket’i yaratan ve gerçek bir toplumsallığa taşıyan bu ilkeler gözetildiğinde şu anda Türkiye’de “ittifak” yapılacak herhangi bir siyasi özne olmadığı da vurgulandı. Genç bir öğretmen, yaptığı konuşmada Haziran’ı 30 kişilik sınıfta algıları daima açık, uyanık ve zeki bir öğrenciye benzeterek “ tek başına bu çocuk tüm sınıfı iktidara yani öğretmene karşı örgütleyebiliyor. İtiraf ediyorum: her gün bu çocuk gelmemiştir diye dua ediyorum, kendimi her an denetleniyormuşum gibi hissediyorum. İşte Haziran bu çocuktur!” diye devam etti.

Toplantı sonunda, 2013 Haziran’ını Haziran haline getiren en kritik yerelliklerden biri olan Kadıköy’de Haziran Meclisi'nde, Haziran’ı Meclis, koltuk ve baraj hesaplarından koruyarak ilkeleriyle bağımsız olarak örgütlemek için güçlü bir eğilim belirlendi.