Yoksulluk kanserden ölme riskini artırıyor

Araştırmalar, düşük gelir düzeyine sahip kişilerde kansere bağlı ölüm oranın yüksek gelirlilere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Başak Dönertaş
Perşembe, 20 Eylül 2018 10:15

Araştırmalar, düşük gelir düzeyine sahip kişilerde kansere bağlı ölüm oranın yüksek gelirlilere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kanser çağımızın en sık görülen hastalıklarından biri. Biyolojik faktörlerin yanı sıra, gelir düzeyinde artan eşitsizlik ve yoksullaşma ve bunun neden olduğu yeterli stres, dengeli beslenme için gerekli olan sağlıklı gıdalardan yoksun beslenme, uygun olmayan yaşam koşulları, sağlık hizmetlerine erişememe gibi faktörler kanser gelişimi ve kansere bağlı hayatta kalma oranları üzerinde bir hayli etkili.

Araştırmalar, etnisite/genetik arka plan gibi demografik özelliklerden ziyade, kanser gelişimi ve buna bağlı hayatta kalma oranın, eğitime erişme imkanı, belirli meslek grupları, sağlık sigortasına sahip olma durumu, yaşam koşulları, çevresel toksinlere maruziyet gibi sosyoekonomik faktörlerle ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.

Bu faktörler, kanser riskini artıran yaşam tarzına (örneğin sigara kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, obezite, aşırı alkol tüketimi ve sağlık durumu) zemin hazırlamasının yanı sıra kişilerin kanser taramalarına katılabilme ve kanser konusunda bilinçlenme olanaklarını kısıtlıyor.

Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan popülasyonlarda, erken dönemde teşhis edildiğinde tedavi edilebilme ya da yaşam süresini uzatabilme ihtimali olan son evre kanserlerin görülme sıklığının da daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.


www.cancer.gov/about-nci/organization/crchd/about-health-disparities/examples