Bir intihal vakası daha: Olay yeri ODTÜ!

ODTÜ Eğitim Fakültesi'nden bir araştırma görevlisinin yazdığı bazı eserlerde intihal yaptığı tespit edildi.
Usulsüz alıntılar, intihal tespit programları ile belirlenebiliyor.
bilimsoL
Perşembe, 25 Mayıs 2017 19:00

Geçtiğimiz günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bir akademisyeni isyan noktasına getiren intihal haberinin bir benzeri de ODTÜ'den geldi. Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerinden Y.B.'nin Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden birinin makalesinden intihal yaptığı ortaya çıktı. Araştırma görevlisinin bununla da yetinmediği ve ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde daha önce hazırlanan yüksek lisans tezlerinden ve alanında tanınmış bazı önemli yazarların eserlerinden de usulsüz alıntı yaptığı belirtiliyor.

Yapılan alıntıların, kimi zaman bir paragrafın tamamının, kimi zaman da bir bölümünün aynen kopyalanıp yapıştırılması şeklinde gerçekleştiği ve bazı eserlerin tamamına yakınının bu şekilde hazırlandığı iddia ediliyor.

Olayla ilgili ODTÜ yönetimi ve YÖK'ün nasıl bir tavır takınacağı henüz netleşmiş değil. Bununla beraber ülkemizdeki mevzuatlar ve yaptırımlar intihal olaylarının önünü ne yazık ki alamıyor. Pek çok akademisyen her ne kadar intihal vakalarını atama-yükseltme kriterleri veya yayın teşvik sisteminin olumsuzlukları şeklinde değerlendirse de, sorunu hukuk sisteminin çöktüğü, adalet olgusunun kaybolduğu ve liyakatın yerini arkaik ilişkilerin aldığı bir sistemin akademideki doğal sonucu olarak değerlendirmek gerekiyor.