TÜBİTAK'tan burslarda kesinti

TÜBİTAK, ÖSS'de derece yapıp temel bilimler alanında eğitim görmeye hak kazanan öğrencilere verdiği burs ödemelerini kesiyor.
Çarşamba, 03 Haziran 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) TÜBİTAK, 2205 Yurt içi lisans burs programı adı altında yürüttüğü geri ödemesiz ve karşılıksız burslarda kısıtlamaya gidilmesine karar verdi.

TÜBİTAK, ÖSS sonucunda önceden belirlenmiş başarı derecesini yakalayan ve temel bilimler (biyoloji, fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji) alanında okuyacak olan öğrencilere verdiği burslarda kısıtlayıcı kriterler getirdi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından öğrencilere bir elektronik posta gönderilerek bursun devamı ile ilgili yeni kurallar getirileceği bildirildi. Daha önceki senelerde öğrencilerin not durumlarına değil sınıf geçip geçmediklerine bakılırken, yeni uygulamada öğrencilerin dönemlik ve ağırlıklı genel not ortalamalarının 2,5/4 ve 65/100 olmadığı takdirde burslarının kesileceği belirtildi.
Not ortalamalarına göre burs almaya kimlerin devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi için, öğrencilere Temmuz ayına kadar not dökümlerini göndermeleri için süre verilerek bu süreye kadar burs ödemeleri durduruldu.

Uygulamanın daha önce burs hakkı kazanan öğrencileri kapsamasıysa birçok öğrenciyi mağdur duruma düşürdü.

TÜBİTAK BİDEB tarafından gönderilen elektronik postanın sonunda bulunan "lütfen kesin olmayan bu konuyla ilgili soru sormayınız" şeklindeki ifade TÜBİTAK'ın öğrencileri bu konunun tartışılmasından uzak tutuma amacını güttüğü şeklinde değerlendirildi. Fakat, öğrencilerin konu ile ilgili olarak gönderdikleri elektronik postalar sonrasında BİDEB Başkan vekili Doç. Dr. Şemsettin Türköz tarafından öğrencilere gönderilen cevapta öğrencilere yorumları için teşekkür edildi, ancak "süreci zora sokacak tavır ve eylemlerden kaçınmak şartıyla görüşlerinizi dikkate alan bir düzenleme yapılması düşünülmektedir" notu da düşülerek öğrencilerin bu konuda tepki vermemelerinin amaçlanması dikkat çekti.