2 bin 601 internet sitesi yasaklandı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı İnternet Dairesi tarafından 2009 yılının ilk 6 ayında 2 bin 601 internet sitesinin engellendiğini yazdı.
Pazartesi, 29 Haziran 2009 15:33

soL (HABER MERKEZİ) Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı İnternet Dairesi tarafından 2009 yılının ilk 6 ayında engellenen internet sitesi sayısının 2 bin 601 olduğunu, bu engellemelerin sadece 475'inin yargı kararına dayanarak yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Yargı kararını beklemeden atılan imzalar göstermektedir ki, birileri bizi sadece gözetlemiyor, aynı zamanda engelliyor. Ülkemiz insanlarının büyük bir bölümünün iletişim faaliyetleri ve bilgi aramada kullandığı internet sitelerinin siyasi iktidarın atadığı kişiler tarafından resen kapatılması, iletişim özgürlüğünün engellenmesinin yanı sıra insanların ifade özgürlüğünün de kısıtlanmasından başka bir şey değildir" denildi.

"Siyasal iktidarlarca atanan bürokratlar, kendi ideolojik ve duygusal değerlendirmelerinden referansla kimseye savunma hakkı tanımaksızın, internette neyin olup olamayacağına hükmetmektedirler" denilen açıklamada "Yani biz internet kullanıcıları aslında yasaklanmayan sitelerde dolaşırken, sandığımızın aksine Anayasal hakkımızdan değil, siyasal iktidarın lütfundan istifade etmekteyiz.
Günümüz insanının hava ve su kadar doğal ihtiyacı olan iletişim özgürlüğünün önündeki bütün engeller, antidemokratik ve çağdışı yasalar, yasaklamalar kaldırılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.