19 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazartesi, 20 Aralık 2010 09:14
İlker Belek

Eylem demokratik bir tepki miydi ? Başkasının konuşma hakkını, ifade özgürlüğünü mü engelledi ? Vb.

Bunları bir tarafa bırakın.

Bir çoğunluğun desteğiyle işleyen rejim mutlaka demokratik sıfatını hak etmez. Almanya’da Hitler’in partisi de böyle yükselmişti. Sonuçta, aç yığınlar faşizmi iktidara taşıdı. Milyonlar yanılırsa fena yanılır. Yanılgıyı düzeltmek görevdir.

Pazartesi, 13 Aralık 2010 09:30
İlker Belek

KESK, bir biçimde, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Bunun nedeni olarak kamuoyuna yansıyan olay son derece yakışıksız. Gerçek ya da değil, bu duruma mı düşülecekti.

Ancak şimdi, kamu emekçilerinin sendikalaşmasını sağlamış KESK’in yıllardır devam eden esas sorunlarını ele almak, onların çözümü üzerine yoğunlaşmak gerekir.

Pazartesi, 27 Aralık 2010 09:30
İlker Belek

21. yüzyıl krizle açılmıştı: Uzak Doğu, Rusya, Arjantin ve Türkiye’yi kasıp, kavuran bir krizdi. IMF neredeyse bütün para kaynaklarını birkaç ülkenin akut mali sıkıntısını hafifletmek için kullanmak zorunda kalmıştı.

Aradan 7-8 yıl geçtikten sonra bu kez merkez kapitalist ülkelerden kökenlenen, yaygınlığı ve derinliği daha ciddi bir kriz ilk on yılın kapanışına damgasını vuruyor.

Pazartesi, 08 Kasım 2010 09:30
İlker Belek

CHP son yaşananlarla birlikte, AKP'nin belirlediği Türkiye tablosuna uyumu öneren güçlerin eline geçiyor. Cumhuriyet ile olan son bağlarını da koparıyor. “Yeni CHP” denilerek kutsanan şey budur.

Bu değişimden sol adına umutlu olmanın hiçbir nedeninin bulunmadığını Kılıçdaroğlu göstermişti: Türban, özelleştirme, AB ve sermayeyle ilişkiler konularında söyledikleriyle.

* * *

Pazartesi, 22 Kasım 2010 08:58
İlker Belek

Şu somut verileri dikkate almak gerekir:

İran’ın, kendi nükleer enerji programı ile ilgili görüşmelerin Türkiye’de yapılmasına ilişkin önerisi (ki Türkiye de bunu sahiplenmişti) ABD tarafından reddedildi. ABD bir başka ülke, Türkiye’yi dışlayan 5 + 1 formülünün altını özellikle çizerek, önerisini getirdi.

Pazartesi, 25 Ekim 2010 10:34
İlker Belek

AKP yemlenen bir partidir

Emperyalizm AKP’yi yemliyor. Nedeni hem siyasi hem de iktisadidir. AKP’nin iktidarda kalması her iki bakımdan da emperyalizmin çıkarınadır.

Dünyada en yüksek faizi ödeyenlerden birisi Türkiye. Bir yılda yabancıların net karı %10’u buluyor. Türkiye hazine bonoları, devlet tahvilleri, şirket kağıtları neredeyse yok satıyor.

Pazartesi, 27 Eylül 2010 10:30
İlker Belek

CHP üzerine en son 24 Mayıs tarihinde yazmışım. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığa seçilmesinin hemen sonrasında. O zamanki değerlendirmelerimin kimi okurlara acımasız geldiğini hatırlıyorum.

Oysa hiç de öyle değil, CHP hem teorik hem de (rant mekanizmalarına tutunmak isteyenlerin de içinde at koşturduğu bir yapı olarak) pratik düzlemde solla ilişkisiz bir örgüttür.

Pazartesi, 06 Eylül 2010 10:36
İlker Belek

Referandumda boykot tercihinde her şeyden önce “teknik” bir hata var: Zamanlaması yanlış, konjonktüre uygun değil.

Pazartesi, 02 Ağustos 2010 10:34
İlker Belek

Ülkemizde yaşananlar solun güçsüzlüğüyle ilişkili.

İşçi ve emekçilerin olayları kendi sınıfsal konumlarına uygun bir prizmadan geçirip algılayamamaları farklı başlıkların ve özellikle etnik bakış açısının belirleyici olarak öne çıkmasına neden oluyor.

Pazartesi, 05 Temmuz 2010 10:30
İlker Belek

Esnek üretim ve esnek istihdam modelleri işçi sınıfını, tarihte görülmediği kadar parçaladı. Bu son 20 yılın en önemli gelişmelerinden birisidir.

Pazartesi, 12 Temmuz 2010 10:30
İlker Belek

Bu yazımda, KESK konusunda, önceki üç yazıma bu konuda gelen okur yorumlarını da dikkate alarak bir değerlendirme yapacağım. Yazının sonunda konfederasyonların ve sendikaların üye sayılarının yıllara göre durumuna ilişkin iki tane de tablo sunuyorum. Geçen hafta konfederasyonların 2010 yılı üye sayıları Resmi Gazete’de yayımlandı.

* * *

Pazartesi, 14 Haziran 2010 10:30
İlker Belek

Son günlerde AKP ve Türkiye'nin eksenini kaydırıp kaydırmadığı tartışmalarına, Türkiye'nin dünyanın yükselen yeni bir gücü olduğu yönündeki tez de eklendi.

Pazartesi, 03 Mayıs 2010 10:15
İlker Belek

Taksim bir kazanımdır. Bu yıl 1 Mayıs mücadelesini Taksim'de gerçekleştirmek anlamlıdır.

Ancak, organizasyonda tüm konfederasyonların yer alması bile bu 1 Mayıs'ın bir mücadele günü değil, bir “kutlama” günü olarak düşünüldüğünü gösteriyordu.

Pazartesi, 10 Mayıs 2010 10:30
İlker Belek

Bu uzun yazı için özür diliyorum, bu köşede ilk kez bu kadar uzun yazıyorum.
* * *

Kapitalist üretim ilişkileri çağımızın toplumsal yapısının temelini oluşturuyor. Tarımsal üretim de kapitalize olmuş, kapitalist piyasaya eklemlenmiş durumda. Feodal toplumsal ilişkiler ise ancak kalıntı biçiminde yaşayabiliyor.

Pazartesi, 05 Nisan 2010 10:30
İlker Belek

Anayasa rejimi değiştiriyor
Anayasa düzenlemesinin gerçek anlamının ne olduğu konusunda solun herhangi bir kafa karışıklığı bulunmuyor: AKP İkinci Cumhuriyetin önündeki son Birinci Cumhuriyetçi engelleri de tasfiyeye yöneliyor.

Pages