16 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Pazartesi, 09 Kasım 2009 09:30
İlker Belek

Türkiye'nin burjuva düzeni gerçekten olağan dışı bir dönemden geçiyor. Yaşananlar uzun süredir izlenen sosyoekonomik politikaların bir sonucudur.

Pazartesi, 30 Kasım 2009 09:47
İlker Belek

Kriz kapitalizmin yenilenmesini ve kapitalizmden kopuşları hazırlayan temel dinamiktir. Krizsiz kapitalizm olmaz. Kapitalizm krizle yenilenir. Kriz kapitalizmin yenilgisini hazırlar.

Yukarıdaki gerçekleri ilk kez Marks sistematik tarzda saptayarak, formüle etmişti. Ancak bu konuya bir o kadar değerli katkı da Kondratief'ten gelmişti.

Pazartesi, 05 Ekim 2009 10:30
İlker Belek

Sosyalizm çöktüğünden, sosyalist çevreler lime lime döküldüğünden beri, yalnızca siyasal değil, ideolojik üstünlük de karşı tarafa geçti. 1970'lerde işçi sınıfını birleştiren sınıf kimliğinin yerine din üzerinden yeni bir kimlik ve paradigma yaratılması, dinin toplumsallığı ifade eder hale gelmesi bu ortamda olanaklı oldu.

Pazartesi, 28 Eylül 2009 11:18
İlker Belek

Durumu şöyle tanımlayabiliriz: Tabip odası bir meslek örgütüdür. Görevi sağlık hakkını korumak-geliştirmek, bu nedenle sağlıktaki piyasalaşmaya karşı durmak ve sağlık emekçilerinin özlük haklarını savunmaktır.

Pazartesi, 31 Ağustos 2009 10:30
İlker Belek

Bugün, devlet de, Kürt hareketi de, solun bazı bölmeleri de çözümü, kültürel haklar olarak kodlanan, etnik düzlemle sınırlamıştır. Bu yaklaşımın kendisi çözümü ele almak açısından başlı başına önemli bir sorundur.

Pazartesi, 29 Haziran 2009 10:30
İlker Belek

Geçen hafta, belgenin gerçek çıkmaması durumunda "ne yapacağımızı görürsünüz" demişti.

Bu hafta, belgenin gerçek olmadığını kanıtladıklarında "biz darbeci değiliz, darbecileri de barındırmayız" dedi.

Pazartesi, 22 Haziran 2009 10:30
İlker Belek

Altında bir albayın imzasının bulunduğu ileri sürülen darbe belgesi.

Ordu bizde bu tür hazırlıklar yapmaz mı ? Sorusu bile komik. Elbette yapar. Ancak bu kesinlik, bu belgenin AKP'yi devirmek için ordu tarafından hazırlandığının kanıtı olamaz.

Pazartesi, 01 Haziran 2009 10:30
İlker Belek

Sol, ortadaki büyük boşluğu doldurmak üzere iki memleket meselesiyle ilgili ideolojik, siyasal üretim yapmak zorundadır: Bağımlılık, işbirlikçilik, emperyalist-kapitalist sömürü ve Kürt sorunu.

Bunlardan ilki, cumhuriyetçi kesimle, diğeri ise Kürt hareketiyle dinamik teması sağlayacak, solun hareket alanını genişletecektir.

Pazartesi, 25 Mayıs 2009 10:30
İlker Belek

Türkiye'deki emperyalist müdahale cumhuriyetçi ideolojik, siyasal düzenlemeleri tasfiyeye yönelirken, Kürt sorununda yeni bir istikrarı çözüm olarak dayatıyor.

Pazartesi, 11 Mayıs 2009 10:30
İlker Belek

Hasan Cemal'in PKK ile yaptığı röportaj Kürt sorununda gelinen noktanın anlaşılması ve değerlendirilmesi bakımından önemli ipuçları içeriyor.

Karayılan'ın ifadelerindeki somutluklar şunlar: Silahla PKK'nın ortadan kaldırılması olanaksızdır ve bu açıdan PKK kendisine ileri derecede güvenmektedir.

Pazartesi, 06 Nisan 2009 10:30
İlker Belek

Sınıf mücadelesinin örgütlenmesi açısından ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yerel seçimler bu gerçeği bir kez daha gösterdi.

Pazartesi, 02 Mart 2009 10:00
İlker Belek

Kürtçe konuşmak, Kürtçe eğitim almak Kürtlerin en temel hakkıdır. Doğru budur. Bu doğruya, Türkiye burjuvazisi ve devleti çok sancılı bir süreç sonunda, şimdi daha yakın bir pozisyondadır.

Pazartesi, 09 Mart 2009 10:00
İlker Belek

Bir ülkeyi içinde bulunduğu bölgede ve/veya dünyada lider konumuna yükselten faktör, verili üretim tarzı içinde, üretim ilişkilerinin durumu ile üst yapının (yani askeri, siyasal, ideolojik yapı ve formasyonların), söz konusu üretim ilişkilerinin önünü açma gücüdür.

Pazartesi, 02 Şubat 2009 09:55
İlker Belek

Emperyalist dünyada, eğer merkez liginde değilseniz, "ayakta kalabilmenin" yolu altemperyalistleşmektir. Bunu ilk ve en iyi fark eden Özal olmuştu. Ortadoğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler göz dikilen bölgelerdi, halen de öyleler.

Pazartesi, 19 Ocak 2009 10:00
İlker Belek

Tuncay Güney'in yedi yıl önce kaydedilmiş kasetinin servis edilmesi Ergenekon davasının psikolojik harp boyutudur. Amaç toplumsal bir tedirginlik ve kuşku ortamının yaratılması, kafaların karıştırılması, kitlelerin egemene boyun eğdirilmesidir. Tedirginlik kafa karışıklığını, kafa karışıklığı da tedirginliği beslemektedir.

Pages