51 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Salı, 16 Ekim 2012 10:40
Fatih Yaşlı

Onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin ise f tipi olarak adlandırılan tabutluklara diri diri gömülmek üzere nakledildiği bir operasyona “Hayata Dönüş” adını vermek… Ya da koca bir ülkeyi taş devrine döndürecek ölçüde yıkıma uğratıp yüz binlerce kişiyi katletmek, milyonlarca kişiyi ise en temel insani gereksinimlere ulaşamaz hale getirmek ve buna “Sonsuz Özgürlük” adını koymak…

Salı, 09 Ekim 2012 10:45
Fatih Yaşlı

Tarihin ironisi mi, liberalizmin sefaleti mi demeli, daha düne kadar memleketin en ateşli askeri vesayet karşıtları, en kararlı darbelere karşı yetmiş milyon adımcıları ve en militan sivilleri olanlar, Türkiye toplumunu Suriye ile savaşa ikna edebilmek için omuzlarında apolet, üzerlerinde üniforma bulunan “hazır ol”a geçmiş yazılar yazıyorlar şimdilerde.

Salı, 30 Ekim 2012 10:02
Fatih Yaşlı

Birkaç güne kadar AKP’nin iktidardaki onuncu yılını geride bırakacağız. 3 Kasım 2002’den 3 Kasım 2012’ye, birlikte yaşadığımız, birlikte şahitlik ettiğimiz, uzun, upuzun bir on yıl…

Salı, 15 Mayıs 2012 10:30
Fatih Yaşlı

“Operasyonlar genişleyerek devam ediyor” bir medya klişesidir medyanın ve iktidarın söyleminde operasyonlar hep genişleyerek devam eder, aksini düşünmek mümkün bile değildir. Son dört beş yılda ise bu klişeye yeni bir sözcük daha dâhil edilmiştir: “Dalga!”

Salı, 22 Mayıs 2012 10:29
Fatih Yaşlı

Silivri Cezaevi’nin internet sitesinde cezaevinin amacından şöyle bahsediliyor: “İnfazdaki temel amaç tüketen, yararsız, asi, hayata küskün, kendisi ile barışık olmayan mahkûm tipinden, işlediği suçtan dolayı pişman olmuş ve hatalarından ders almış, kurallara uyan, üreten ve kendisini sosyal çevre için yararlı hisseden, kendisi ve toplumla barışık mahkûm tipine geçişin başarılmasıdır.

Salı, 08 Mayıs 2012 10:52
Fatih Yaşlı

Muhafazakâr sanatın ne menem bir şey olduğuna dair tartışmalar devam ederken, 3 aylık muhafazakâr mizah dergisi Cafcaf’ın son sayısının kapağındaki karikatürden bahsederek başlayalım yazıya. Hayır, meselemiz muhafazakâr sanat da, muhafazakâr mizahın sefaleti de değil o belki başka bir yazının konusu olabilir.

Salı, 01 Mayıs 2012 10:46
Fatih Yaşlı

Marx ve eseri söz konusu olduğunda sıkça dile getirilen Althusser’den mülhem bir “epistemolojik kopuş” tezi vardır. Buna göre “genç Marx” yabancılaşma, ahlak, adalet gibi “ideolojik” kavramlar kullanırken, “olgun Marx”ta bunlara rastlanmaz.

Salı, 10 Nisan 2012 11:05
Fatih Yaşlı

Şimdi sessiz duruyoruz kıyısında düşüncenin
Unutmamak için çünkü unutuşun kolay ülkesindeyiz

Onat Kutlar

Salı, 06 Mart 2012 09:53
Fatih Yaşlı

AKP’den MHP’ye, BBP’den HAS Parti’ye, İslamcısı, milliyetçisi ve muhafazakârıyla Türk sağının bütün unsurları geçtiğimiz hafta Taksim’de düzenlenen “Hocalı katliamı protestosu”ndaydılar.

Salı, 07 Şubat 2012 09:25
Fatih Yaşlı

Milli Mücadele’nin tarihi, aynı zamanda bu mücadeleyi ve sonrasında kurulacak devleti hangi kadroların yöneteceğine dair verilen mücadelenin de tarihidir ve bu nedenle de hem Milli Mücadele, hem de cumhuriyetin ilanından hemen sonra yaşananlar, elitler arası bir iç savaş olarak görülebilir.

Salı, 21 Şubat 2012 09:55
Fatih Yaşlı

Uzunca bir süredir özenle saklanan, herkesin bildiği fakat dile getirmekten özenle kaçındığı, fısıltıyla dahi dile getirmeye çalışanların ise dört duvar arasına konularak cezalandırılabildiği “milli sır”rımız yaşanan son krizle birlikte nihayet ifşa oldu.

Salı, 31 Ocak 2012 09:30
Fatih Yaşlı

İleride “davalar dönemi” olarak adlandırılabilecek bir süreçten geçiyoruz. Yeni rejimin inşa sürecinde davalar hem eski rejimin güçlerini tasfiye etmek hem de yeni rejime muhalif bütün unsurları etkisizleştirmek amacıyla kullanılıyor.

Salı, 27 Aralık 2011 09:30
Fatih Yaşlı

Yazıya isim olarak seçtiğim cümle MHP grup Başkanvekili Oktay Vural tarafından, Mümtaz’er Türköne’nin Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na (AKDTYK) atanmasıyla ilgili olarak kuruldu. Vural’a göre Türköne’nin AKDTYK’ya atanması, Öcalan’ın Özel Kuvvetler Komutanlığına atanması kadar “tuhaf” bir duruma işaret ediyordu.

Salı, 06 Aralık 2011 09:30
Fatih Yaşlı

1- Dersim’de 1937-1938 yılları arasında yaşananlar tartışmasız bir şekilde katliamdır.

Salı, 13 Aralık 2011 09:30
Fatih Yaşlı

Yeni Türkiye’ye ait bir “tunç yasası”ndan bahsederek başlayalım yazıya: Eğer cemaat medyası, Taraf gazetesi, Rasim Ozan Kütahyalı, Şamil Tayyar, Mehmet Baransu vs. bir meseleye aynı anda müdahil oluyor ve aynı şeyleri söylüyorlarsa, bilin ki o mesele yeni rejim inşası açısından son derece kritik bir nitelik taşımaktadır ve kati surette halledilmelidir.

Pages