156 sonuçtan 151 - 156 arası gösteriliyor
Perşembe, 30 Ağustos 2012 10:02
Ali Rıza Aydın

2010 Anayasa değişiklikleri ile iç hukukumuza giren, 23 Eylül 2012’de uygulanmaya başlayacak olan bireysel başvurunun, hem öğretisi ve hukuku hem de uygulaması üzerine çok yazılacak, söylenecek.

Perşembe, 02 Ağustos 2012 10:17
Ali Rıza Aydın

Kimilerince 11 Eylül 2001 ve sonrasına bağlanan emperyalist hegemonyanın devamı için terör stratejisi, çok daha önceleri neoliberal politikalarla koşut olarak birçok ülkede hem devlet yönetim tarzına hem de hukuka monte edilmiş, bilinen hukuk devleti modellerini de değiştirmiştir.

Perşembe, 19 Temmuz 2012 10:32
Ali Rıza Aydın

Burjuva/liberal hukuk devletinin evrensel ilkeleri, genel bir yaklaşımla, insan haklarına dayanma, hak ve özgürlükleri güvence altına alma, genellik ve eşitlik, adalet, belirlilik, güvenlik, öngörülebilirlik, ölçülülük, geriye yürümezlik, iyi niyet, kamu yararı, istikrar, kazanılmış haklara saygı, bağımsız yargı denetimi, yargı kararlarına uyma, lâiklik, demokratik toplum düzeni, toplumsal barı

Perşembe, 10 Mayıs 2012 10:44
Ali Rıza Aydın

Başbakan Erdoğan’ın, “projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanabilmesi için "her türlü iş ve işlemlerin “ivedilikle sonuçlandırılması” talimatı vermesinden sonra, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin yapılması planlanan bölgeye 15 km.

Perşembe, 12 Nisan 2012 10:44
Ali Rıza Aydın

Sözde, 12 Eylül’ün iki silahşoru yargılanırken, 12 Eylül’e ilişkin gerçekler ve yaşananlar da yeniden kamuoyunun önüne serilmeye başladı. Bu gerçekleri yıllardır beyinlerinden atamayan emekçiler ve mağdurlar, yaşadıklarını ve topluma aslında neyin yaşatıldığını bir bir anlatırken, başlayan yargılamanın devede kulak bile olmadığını da göstermiş oldular.

Perşembe, 02 Şubat 2012 09:30
Ali Rıza Aydın

Yaşama, nasıl üst yapı kurumu olan hukukla bakamazsak, doğal olarak anayasa ile de bakamayız. Anayasanın bağlayıcı ve üstün olması, ona özel bir işlev yüklemez. Görülüyor ki, anayasaya, hukuktan ayrı tutularak özel bir önem yükleniyor ona bir üst yapı kurumu olarak bakılmıyor. Yaşanılan sorunların kaynağı anayasa olarak gösteriliyor ve çözüm de “yeni anayasa”da aranıyor.

Pages