16 sonuçtan 1 - 15 arası gösteriliyor
Cumartesi, 16 Eylül 2017 08:51
Şu anki Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau kendini feminist ve LGBTQ+ hakları destekçisi olarak tanımlasa da, konu doğal kaynaklar endüstrisine geldiğinde, işler aynen devam etmekte. Örneğin 2016 yılında, Batı Kanada’daki yeni iki petrol boru hattına Trudeau onay verdi.

soL'un notu: The Canary'den Tamara Micner'in yazdığı bu makale, dünya çapında bazı solcuları yumuşak yüzü, yakışıklılığı ve kimlik politikaları nedeniyle etkileyen Kanada'nın liberal lideri Justin Trudeau'nun, aslında Kanadalı tekellerin bir temsilcisi olduğunu gözler önüne seriyor.

Çarşamba, 26 Temmuz 2017 11:17
Solun müttefik ve muhalif olarak ikili rol oynaması gittikçe zorlaşıyor. Temel varlığı, ideolojik tutarlılığı ve gerici devlete karşı militan mücadelesi olan bir hareket, Başkan'ın ruh halini, politika değişiklikleri, demagojisini ve cani liderliğini çok fazla tolere edemez.

soL'un notu: Teddy A. Casiño'nun inquirer.net'te yayımlanan bu yazısında, Filipinler solunun Başkan Rodrigo Duterte'ye olan bakışının ne şekilde değiştiği anlatılıyor.

Cuma, 07 Temmuz 2017 14:56
Ne kadar inatçı ya da yayılmış olurlarsa olsunlar Suriye’nin tüm parçaları, modern devletin sunacağı asgari getirilerden (kamu sektöründe istihdam, kamu hizmetleri, resmi olarak tanınan bir eğitim sistemi, kamusal sağlık hizmetleri, pasaport alma) yararlanmak istiyorlarsa, önünde sonunda merkez ile işlevsel bir ilişki kurmak zorunda kalacaklar. Merkezle bağlantısı hiç olmayan veya sınırlı olan kesimler için alternatif durum, yavaş işleyen, devletsiz bir ara sistem olur.

soL'un notu: Sam Haller'in War on the Rocks'ta yazdığı "Suriye'deki gürültünün işaretlerİ" başlıklı bu makale, Batı'da Suriye'nin "sürdürülebilir" bir devlet olup olmadığı yönündeki tartışmalara başka bir açıdan bakıyor ve Suriye'nin geleceğinde, bir "merkez" olarak Şam'la ve Suriye devletiyle ilişkilenmeyen herhangi bir "muhalefet"in ya da dış gücün başarıya ulaşamayacağını ileri sürüy

Pazartesi, 19 Haziran 2017 11:22
Bugünün Küba’sındaki “politik orta yolculuk” fikri, ABD’nin Devrim’i iktidardan düşürmek için uyguladığı stratejinin bir parçası olarak uzun zamandır hazırlanmaktaydı.

soL'un notu: Cubahora’da Elier Ramírez Cañedo imzasıyla yayımlanan bu yazı, ABD'nin Küba sosyalizmine yönelik ideolojik ve politik saldırılarına ilişkin tarihsel bir bilgi vermesinin yanı sıra, Küba'da sosyalizmin savunulması konusunda komünistlerin bilinç seviyesini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Çarşamba, 07 Haziran 2017 09:42
Sincar’da yeni ortaya çıkan merkezi hükümetle ilişkili kuvvetler, bölgede hem KDP’nin hem de PKK’nin önemini hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. Eğer Ezidiler, Ezidi Haşd müfrezlerine katılmaya devam ederse PKK ideolojisini tamamen benimsemiş bazı değişmez üyelerini korusa dahi PKK’nin bölgedeki önemi gün geçtikçe azalacaktır.

soL'un notu: Bu makale 30 Mayıs 2017’de Irak Kürdistanı medya kuruluşu olan NRT’de yayınlandı ve Matthew Barber tarafından kaleme alındı. Barber'in Şengal (Sincar) sorununun çözümü için uluslararası güçlere çağrı yaptığı kısımları yayımlamıyoruz.

Çarşamba, 22 Şubat 2017 12:37
KKE, Ekim Devriminin değerli deneyimi ışığında, işçi sınıfının iktidarının politik hedefinin nesnel olarak zamanın karakterine bağlı olduğunu, yani hareketin öncüsünün hangi sınıf olduğunun belirleyici olduğunu benimsemiştir. Devrimin karakterini bu belirler; yoksa kimi komünist partilerin saptadığı gibi güç dengeleri değil.

soL'un notu: Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi Sekreteri Dmitris Kuçubas'ın Brüksel'de düzenlenen Avrupa Komünistleri Konferansında yaptığı konuşmayı yayımlıyoruz.


EKİM DEVRİMİNİN YÜZÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE KAPİTALİZMİN VE TEKELLERİN AVRUPA BİRLİĞİ

Perşembe, 26 Ocak 2017 21:04
Olup bitenler, az sayıda insan öyle istediği için değil, kitleler sorumluluk almadığı ve oluruna bıraktığı için böyle gerçekleşir. Düğümlerin öyle bir bağlanmasına izin verirler ki, zamanı geldiğinden ancak bir kılıç o düğümleri kesebilir. İktidarı öyle adamların eline bırakırlar ki, zamanı geldiğinde ancak bir isyan onları indirebilir.

soL'un notu: 20. yüzyılın en önemli marksist düşünürlerinden, İtalyan Komünist Partisi'nin lideri Antonio Gramsci'nin 1917 Şubatı'nda "Geleceğin Şehri" gazetesinde yazdığı bu metin, hâlâ güncelliğini koruyor. Neredeyse tamamen 26 yaşındaki Gramsci tarafından hazırlanan bu gazete, Sosyalist Parti'nin Piedmontese gençlik federasyonunun yayın organıydı.

Salı, 24 Ocak 2017 11:00
Hillary Clinton’ın en büyük bağışçılarından biri ile 'Kadınların Yürüyüşü' arasındaki ilişki nedir sorusunu Trump'a oy verdiğini belirten bir liberal feminist, Wall Street Journal yazarı şöyle yanıtlıyor: Milyarder George Soros’un Washington’daki Kadın Yürüyüşünün 50’den fazla “ortağı” ile bağları var.

soL'un notu: Kapitalizmin insanlığa son 'seçim armağanı' olan Trump, emperyalist sistemin vardığı en kirli, en çürümüş aşamasını temsil ediyor. Ancak Trump'la mücadele görüntüsü, sınıfsal içeriğinden yoksun ve hatta belki Trump karşıtı bir müdahalenin sivil ayağı olarak örülüyorsa, dikkat kesilmek gerekiyor. Çevirisini yayınladığımız makale, eski bir Wall Street Journal yazarı Asra Q.

Cumartesi, 13 Ağustos 2016 08:30
Demokratların birilerini Kremlin’e biat etmekle suçlama manevraları ABD’de uzun ve çirkin bir geçmişe sahip.

soL'un notu: ABD'de uzun yıllardan sonra ilk kez, bir başkanlık seçimlerinde ana gündem maddesi Rusya oldu. Özellikle Hillary Clinton yanlıları ve onun güdümündeki medya, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Rusya ve Putin tarafından kontrol edildiğine dair sayısız haberle doldu.

Çarşamba, 06 Temmuz 2016 11:45
Irkçılığı suçlamak kolayına kaçmak. Aşırı sağ, kemer sıkma nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin günah keçisini göçmenler olarak belirlemiş durumda. Ancak sorunun temeli, neoliberalizmde yatıyor, sağcı siyasetçiler ise sol bir alternatifin yokluğunda bunu fırsata çeviriyor.

soL'un notu: Ben Norton'un 1 Temmuz 2016 tarihine Salon'da yayımlanan bu makalesi, Brexit konusunda bazı kestirmeci yargılara ve Corbyn-Sanders gibi "yeni solcular"dan fazla beklentlere sahip olmasına rağmen, Brexit ve Trump'ın etrafında kopartılan "ırkçılık" tartışmalarının kapitalizmin son 40 yılındaki serüvenine bağlı bulunduğunu ve sistemin merkezine tutunarak bunlarla mücadele edil

Salı, 07 Haziran 2016 09:19
Bir muhalif güç olarak SYRIZA, kredi veren kuruluşlarla, AB ve IMF ile yapılacak (sözümona) daha sağlam bir müzakerenin halkın çıkarı açısından daha olumlu sonuçlar doğurabileceği illüzyonunu kitleler arasında yaydı. Alexis Çipras’ın partisi memorandumlar ve kemer sıkma olmaksızın (sözümona) halkçı bir politikayla kapitalist sistemin sınırları içerisinde krizin atlatılacağı sözünü vererek seçmenleri aldattı.

soL'un notu: Nikos Mottas'ın, In Defense of Communism blogunda 1 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan bu yazısı, Yunanistan'daki ekonomik ve siyasi krizin, düzenin reforme edilmesine nasıl yol açtığına ve bunun için nasıl kullanıldığına, krizin Marksist çözümlemesine ve Yunanistan Komünist Partisi'nin tutumuna ilişkin belirgin ipuçları sunuyor.

Salı, 26 Nisan 2016 09:15
Gelecek yirmi yıl geleneksel ve bilindik politik yanyana gelişlerin gayet son aşaması olabileceğinden dolayı buna üretilecek karşılığın şimdiden şekillendirilmesi gerekiyor. Bulunduğumuz yüzyılın devamı boyunca insanlık ayrıca çevresel zorluklar kavşağında giderek artan biçimde hayatta kalma mücadelesiyle meşgul olmak zorunda kalacak.

Editörün notu: Ünlü ABD dış politika danışmanlarından Zbigniew Brzezinski'nin bu makalesi, Francis Fukuyama ve arkadaşlarının çıkarttığı The American Interest dergisinde yayımlandı. Makaleyi okuyan soL okurları, Brzezinski'nin Afganistan'da Sovyet Birliği'ne karşı "mücahidleri" örgütleyen kişi olduğunu unutmamalıdır.

Salı, 20 Ekim 2015 15:40
Azınlıklar hakkındaki “tatlı dile” rağmen, Abbud Ahrar’uş Şam’ın vizyonunun temel olarak mezhepçi olduğunu açığa vurmuştu. Şii tehdidini hedef alarak “Müslüman Doğu’yu” kuşatan bir “Şii orağa” gönderme yapan Abbud; Rus ve İran tasarımlarını “Müslüman milletinin zaferinin yeniden tesis edilmesini ve ilerlemesini engelemek için bu ümmete saplanan İranlı Safevi halkçı bir orak” olarak tarif ederek lanetliyordu.

Editörün notu: AKP, Katar ve Batı'daki bazı düşünce kuruluşları ve eski diplomatlar tarafından "ılımlı" olarak pazarlanan El Kaide bağlantılı Ahrar'uş Şam örgütü, Batı'ya şirin görünürken mezhepçi nefreti körüklemeyi sürdürüyor. Middle East Eye'dan Nafeez Ahmed'in makalesi, Ahrar'ın "dönüşüm" iddiasına rağmen güncel konumunu sorguluyor.

Cuma, 03 Temmuz 2015 10:47
Gerçekten de Adam Smith okumak çok daha verimli ve ilerici olurdu: 18. yüzyılda ilerici düşünce kabul edilenin gerisine düşmek en azından bize umut veriyor – eğer bu terimi bir kez kullanmama izin verilirse – bir gün Marx’a bile rastlanılabilir. Böyle bir umut “postmodern Sol”un uzmanlarının sonsuz yozluğuna kapılanlar için mevcut değil.

soL'un notu: Bu yazı, 2 Nisan 2015 tarihinde "In Defense of Greek Workers" isimli blogda yayımlanmıştır.

Salı, 04 Kasım 2014 18:26
80'li yıllarda 4 yıl Burkina Faso'yu yöneten ve suikastle öldürülen antiemperyalist devrimci Thomas Sankara'nın fikirleri ve siyasi mirası, son zamanlarda Afrika genelinde yeniden büyük ilgi uyandırıyor. Sankara'yı öldürtüp iktidara gelen Compaore halk isyanıyla devrilirken, ellerde Sankara posterleri vardı...

soL'un notu: Burkina Faso'da 27 yıllık Blaise Compaoré iktidarı halk isyanıyla yıkılırken, insanların elinde "Arika'nın Che Guevara'sı" olarak bilinen anti-emperyalist asker Thomas Sankara'nın posterleri vardı. BBC'den Alex Duval Smith'in 30 Nisan 2014 tarihinde yazdığı bu makale, soL Gazetesi'nin 3 Mayıs 2014 tarihli Tercüme Odası bölümünde yayımlanmıştı.

Pages